#Stad
zoekt
Kunst

P.S.

Sinds 15 april domineert Stad zoek Kunst het straatbeeld. Toen vond op het Museumplein de eerste en tot nu toe enige manifestatie in de publiek ruimte plaats, om de grote stilte rondom de waarde van kunst te doorbreken. Vanuit het publieke domein dringt deze schreeuw nu ook door in het intellectuele discours.

Steeds luider klinkt er kritiek op de politiek die de cultuur al jaren als handelswaar behandelt, op de musea die zo lang beleefd blijven, op de media die er nauwelijks aandacht aan schenken en op de kunstenaars en het publiek die niet in opstand komen.

Deze campagne richt zich tot ons allen.
Voor het te laat is en we niet meer weten wat we missen.

Open de musea!

Manifest

Als iets in staat is om door opgeworpen grenzen en barricades heen te breken is het kunst. Wij roepen op om aan het keurslijf van de situatie te ontsnappen met een hartekreet naar het weerzien met onze geliefdekunst.

Nu is er ruimte om solidariteit tussen ons en onze musea tot stand te brengen. In zuurstofarme tijden kunnen musea het extra shot zuurstof toedienen, dat de fotosynthese weer opstart.

Een simpel gebaar als teken van leven volstaat. Laat het licht aan. Verover de fysieke publieke ruimte. Wees een baken. We leggen ons niet neer bij de stilte, noch bij het ontbreken van creatieve lol.

Het is tijd voor wederkerigheid. De publieke ruimte is zwanger van verlangen.

Wij pleiten voor een universele campagne die dit uitdraagt.

sdr